خدمات

بخش امانت کتابخانه:
کار پذیرش عضو و گردش و امانت کتاب را بر عهده دارد. کتابخانه زیر نظر معاونت پژوهشی دانشگاه است. این بخش شامل ۲ مخزن اصلی کتاب های فارسی و کتاب های لاتین و سیستم رده بندی کنگره آمریکا (LCC) است.  جستجوی کتاب در این بخش از طریق ۱۰ رایانه مستقر در امانت انجام می شود.  
 
عضویت: در ابتدای هر سال تحصیلی، کلیه دانشجویان جدیدالورود به عضویت کتابخانه در می آیند. و کارت عضویت کتابخانه، همان کارت دانشجویی است و شماره عضویت کتابخانه، همان شماره دانشجویی است. 
- کارکنان و اعضای هیئت علمی نیز می توانند با مراجعه به کتابخانه عضو شوند. 
 
مهمترین وظایف این بخش عبارتند از:
- فایل کردن کتاب ها
- امانت کتاب ها
- برگشت از امانت کتاب ها و بررسی آنها
- ثبت نام، تسویه حساب، اعلان خسارت منابع 
- تسویه حساب دانشجویان، کارمندان و اعضای هیئت علمی بازنشسته شده 
 
 
نکات رزرو کتاب:

- کتاب هایی که وضعیت آن ها در وضعیت امانت است می توانید رزرو کنید.

- کتاب هایی که وضعیت آن ها در حالت موجود است، نمی توانید رزرو کنید.

- جهت رزرو کتاب بر روی منبع مورد نظر کلیک کنید. سپس بر روی دکمه رزرو و شماره عضویت را وارد و کلید تایید را بزنید.

 

مجموعه های اهدایی

کتابخانه دانشگاه از آغاز تاسیس تا کنون مورد توجه دوستداران کتاب بوده و به طور مرتب کتاب هایی از طرف علاقمندان به کتابخانه اهدا شده است. از جمله مجموعه اهدایی مرحوم شعبانپور که شامل کتاب های ادبی و هنری بوده که بعد از مهر و ثبت شدن، وارد مجموعه کتابخانه شده است.