خدمات

 

خدمات کتابخانه

فلسفه وجودی کتابخانه ها در ارائه خدمات به کاربران معنا می یابد.، حال این خدمات می تواند به صورت حضوری و یا الکترونیکی به کاربران ارائه شود.

در این راستا و در پی گسترش مجموعه دانشگاه و توسعه نیازهای کاربران، و با توجه به محدودیت مکان برای دانشجویان،  کتابخانه دانشگاه از سال 1401 به ساختمان جدید انتقال یافت.  اهم خدمات کتابخانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل شامل خدمات عمومی و خدمات تخصصی به شرح ذیل می باشد.  

خدمات عمومی کتابخانه:

-   فضای مناسب  برای مطالعه فردی و گروهی و بحث های تخصصی

- فراهم آوری مکان مناسب مطالعه برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی     

- شرایط تعامل دوسویه کاربران و کتابخانه

- امکان سفارش سریع منابع توسط دانشجویان

- فراهم آوری فهرست یارانه ای کتابخانه برای جستجوی منابع

- طراحی و راه اندازی وب سایت کتابخانه

- فراهم آوری و امکان امانت و رزرو منابع توسط کاربران

- فراهم آوری طرح  امانت بین کتابخانه ای

- فراهم آوردن دسترسی به اینترنت و شبکه بی سیم داخلی (وای فای)  رایگان برای کاربران

- فراهم آوری آیین نامه مربوط به  کتاب های اهدایی

- برگزاری کارگاه آموزشی برای دانشجویان در جهت استفاده از کتابخانه و منابع اطلاعاتی

- فراهم آوری کتب انتشاراتی دانشگاه برای استفاده دانشجویان در کتابخانه

- نشست هفتگی هر روز با یک کتاب

خدمات تخصصی کتابخانه :

- راه اندازی و پشتیبانی بخش خدمات شخصی در وب سایت کتابخانه

- برگزاری کارگاههای آموزشی تخصصی در زمینه بهره گیری از پایگاههای استنادی

-  سفارش کتاب های تخصصی به سفارش اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی

- تهیه انواع فهرست ها و کتابشناسی ها بر مبنای نیازهای خاص

- فراهم آوردن شرایط برای برگزاری انواع کارگاه ها